INFO linka: 0911 790 899

Slovenské národné múzeum

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM SNM
Vajanského nábrežie 2
9.00 - 24.00, vstup voľný (posledný vstup o 23.30 h)
SNM v Bratislave Vám  umožní zoznámiť sa s vedou ako hrou - prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied, no zároveň je trocha i retro - tento rok si totiž  Slovenské  národné  múzeum pripomína 120. výročie  svojho  založenia.

Program:
DOTYKY S ROZMANITOSŤOU
Objavovňa SNM-PM
Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie
Zimná záhrada SNM
Večer pred budovou SNM
do 24.00
Pozorovania večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi (planéty – Venuša, Saturn a zaujímavých objekty hviezdnej oblohy)Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku - mailom mastenova@snm.sk / koubova@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

Generálnym partnerom SNM je: