INFO linka: 0911 790 899

Objavovňa SNM-PM

9.00 - 12.00 - Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce
9.00 - Zoológia zajtrajška, diskusia s významným slovenským vedcom
zoológ  RNDr. Milan Kozánek, CSc., Ústav zoológie SAV
Bezstavovce,najmä hmyz sú kľúčovou súčasťou všetkých ekosystémov a rozhodujúcou mierou sa podieľajú na ich fungovaní. Využitie poznatkov o ich biológii otvára nové možnosti pri tvorbe biotechnologických procesov. Bezstavovce produkujú nepreberné množstvo biomolekúl, ktoré sú využiteľné prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach.
10.20  - Moderná fyzika a chémia v medicíne
Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU
Moderné diagnostické a terapeutické fyzikálno-chemické metódy v radiológii a nukleárnej medicíne. Princípy CT, MRI, sonografie, gamagrafie, PET. Súčasťou prednášky je aj videofilm z tejto oblasti.


15.00 - 20.00 - Prednášky a diskusie pre verejnosť
15.00 - Bunky, ktoré poháňajú život; Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
16,00 - Telesné pozostatky sv. Klimenta, Cyrila a Metoda podľa písomných prameňov; PhDr. Vladimír Turčan, Archeologické múzeum SNM
17.00 - Počasie v období od Cyrila a Metoda po dnes;  meteorológ RNDr. Peter Jurčovič, Bratislava
18.30 - ISON - kométa 21.storočia prichádza; RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. - OAA, KAFZM FMFI UK. Oddelenie astronómie • AGO Modra