INFO linka: 0911 790 899

Hlas ľudu

Pre deti je v mnohých prípadoch ťažké pochopiť úlohu výskumu v spoločnosti. Veci, ktorými sa výskumníci vo svojich prácach zaoberajú im často pripadajú abstraktné, preto sme sa rozhodli dať im príležitosť, aby nám sami povedali / napísali, čo ich trápi alebo čo im chýba. Čo podľa nich nefunguje úplne správne a práve výskumníci by im mohli pomôcť tento ich problém vyriešiť.

Deti zasielali inšpirácie slovenským výskumníkov k novému výskumu, hovorili o tom, čo ich trápi, na čo by mali svoj výskum zamerať, ako môžu ľuďom na Slovensku pomôcť. 

Tri najlepšie nápady sme odmenili stážou v Slovenskej akadémií vied a vecnou cenou, ktorá bude víťazom predaná na slávnostnom vyhodnotení programu Noc výskumníkov v Starej tržnici v piatok 27.9.2013 (cca 14.15hod.) 

Víťazmi súťaže Hlas ľudu - súťaž pre žiakov Detskej univerzity sú:

1.miesto:  Filip Antonín - 13r. - Metán, ničiteľ ozónu alebo biopalivo?

2.miesto: Vanda Vladová - 11r. - Auto ako môj lekár

3. miesto: Filip Prášil - 14r. - Kto sú vedci? 

Srdečne gratulujeme!

Prílohy na stiahnutie