INFO linka: 0911 790 899

Prečo je to tak

Aj ty patríš k ľuďom, ktorí sú zvedaví prečo veci fungujú, ako fungujú? Prečo býva ráno hmla? Prečo lastovičky pred dažďom lietajú tak nízko? Prečo sa chlapcom v puberte mení hlas? Kde zmizla všetka tá voda? Prečo rastlinka vždy vyrastie nahor? Aj Ty si občas povieš: AHA! a pritom si spomenieš na hodinu fyziky, chémie, či biológie a na to, ako zbytočné sa Ti zdali prednášky učiteľov?

Podeľ sa s nami o svoje zážitky, o situácie a javy z bežného života, ktorých príčinu Ti pomohli pochopiť práve školské vedomosti. Presvedč nás, seba i svojich rovesníkov, že veda nám pomáha spoznávať a chápať zákonitosti sveta okolo nás.

Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, my sme presvedčení, že v každom z nás sa skrýva kúsok vedca či výskumníka. Každý z nás hľadá odpovede na otázky a teší sa, keď ich nájde. Ukáž nám tie svoje odpovede a pomôž nám dokázať, že veda je všade okolo nás.

Žiješ v rómskej osade a si mladší ako 18 rokov? Podeľ sa s nami o svoj príbeh, keď Ti veda a vedomosti získané vďaka štúdiu vysvetlili, čo sa okolo Teba deje.  Pošli nám svoju maľbu, fotografiu, krátke video,  trojrozmerný objekt, pieseň, či slohovú prácu a my tie najzaujímavejšie práce oceníme. Práce nám zašli najneskôr do 13. septembra 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky súťaže Veda v osade - Prečo je to tak

     

1.miesto Fyzikálne experimenty: teplota topenia a tuhnutia, spracovanie vosku

Ladislav Danko, Martin Ferenc, Mária Ferencová, Sandra Ferencová   

Sme žiakmi 7.C na ZŠ s MŠ Koškovce. Je to špeciálna trieda. Na hodinách fyziky sme sa okrem iného učili aj o teplote topenia a tuhnutia a skupenstvách látok. V rámci voľno-časových aktivít pre nás pán asistent pripravil praktické cvičenie. V nádobe na vodnom kúpeli sme tavili kúsky vosku a sledovali teplotu. Topiť sa začal pri T=47 °C Roztopený vosk sme liali do pripravených foriem s knôtom. Vosk začal tuhnúť pri izbovej teplote t.j.20 °C. Na farbenie vosku sme použili voskové farbičky. Tak sa nám podarilo vyrobiť sviečky rôznych tvarov a farieb.

2. miesto: Pletenie z papiera -Košíky, misky a váza upletené z novinového papiera

Nikolas Demeter, Ladislav Telvák, Angelika Demeterová, Adrián Danko, Peter Danko  

Pracovný postup sme odpozorovali z internetu. Naši predkovia boli známi pletením výrobkov z vŕbového prútia. Chceli sme si to vyskúšať v praxi. Začiatky boli ťažké. Príprava papierového prútia, základne aj samotné pletenie si vyžaduje zručnosť, pozornosť a trpezlivosť. Prvé košíky, misky a vázy neboli veľmi vydarené. Ďalšie naše výtvory už zniesli aj prísnejšie kritéria. Inšpirovali a podnietili k pleteniu ďalších záujemcov, a tak plietli skoro všetci rómski žiaci školy. Na konci školského roka si každý svoj výrobok zobral domov pochváliť sa rodičom. Všetci žiaci pochádzajú zo Zbudského Dlhého.

3. misto Mikrosvet pod mikroskopom - Pozorovanie preparátov pod mikroskopom 

Martin Ferenc, Emil Ferenc, Patrik Grundza, Kristián Ferenc, Viktor Ferenc

Mikroskop sme získali za 2.miesto v súťaži Veda v osade pred dvoma rokmi. Odvtedy ho pravidelne používame na hodinách biológie a tiež počas voľno-časových aktivít. Žiaci sa naučili všetko o mikroskope, vedia ho obsluhovať a pracovať samostatne. Preparáty na pozorovanie si pripravujeme sami. Pozorovali sme šupku z cibule, cesnaku, ihličie, krídlo muchy, kvapku vody z močiara, útržky novín a časopisov a mnohé ďalšie. Používanie mikroskopu pri vzdelávaní rómskych žiakov je veľmi prínosné. Pomáha pochopiť javy, ktoré vyžadujú predstavivosť, čo je u rómskych žiakov ťažšie. Zážitkové vzdelávanie je účinnejšie. Pre veľký počet zainteresovaných, uvádzame iba tento výber žiakov. 

Prílohy na stiahnutie