INFO linka: 0911 790 899

Zimná záhrada SNM

17.00-23.30

Stretnutia s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM - prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch;  veda ako hra; metódy a výsledky dnešného výskumu prírodných vied, ale tiež trocha nostalgie s retro - metódami poznávania prírody;  pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum

Antropológia SNM-PM
Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí
Rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie.

Botanika SNM-PM
Jesenné metamorfózy
•  výrazní zástupcovia jesenného aspektu (ukážky živých rastlín)
•  rozmanitosť plodov a semien (ukážky rôznych plodov a semien)
•  pozorovanie mikroštruktúr povrchu semien prostredníctvom optickej techniky
•  ukážky semien z historických kolekcií (najmä zo zbierky A. Kmeťa)
•  uhádni čo to je – hravý kvíz nielen pre deti

HUBY
Vedecké bádanie kedysi a dnes
Porovnanie práce vedcov (mykológov) v minulosti a dnes.
•  Pozorovanie mikroskopických znakov húb (výtrusy a iné) v klasickom svetelnom mikroskope, ich ručné meranie a zakresľovanie, a v digitálnom mikroskope, kde sa dáta a fotografie ukladajú a editujú v elektronickej forme.
•  Ukážky vedeckej ilustrácie húb v prácach mykológa Mgr. Jána Červenku
Prezentácie:
Čo (ne)vieme o botanickej zbierke A. Kmeťa
Najkrajšie a najvzácnejšie huby

Mineralógia SNM-PM
Vlastnosti minarálov, hornín a ich určovanie
Prezentácia základných fyzikálnych a chemických vlastnosti minerálov, fluorescencia, štúdium pod mikroskopom. Návštevníci sa zoznámia s rôznymi minerálmi a základnými typmi hornín s dôrazom na charakteristické determinačné znaky.
Paleontológia SNM-PM
Odhaľovanie tajomstiev ukrytých v skamenelinách
Skameneliny živočíchov a rastlín v sebe ukrývajú množstvo informácií, ktorých odhaľovanie je zložitý proces. Paleontológovia Vás oboznámia s niektorými diagnostickými metódami používanými na získanie informácií o vzhľade živočíchov, ich životných podmienkach, či dobe, v ktorej žili.
Ako konzervovať a preparovať skameneliny
Odborné poradenstvo ako konzervovať alebo preparovať skameneliny ku konkrétnym prineseným vzorkám, spojené s ukážkou mechanickej preparácie skamenelín z rôznych typov hornín.

Zoológia SNM-PM
Ukážky z odborného spracovania a preparačných techník používaných v zoológii. Ukážky našich sov a analýza ich potravy z vývržkov. Prezentácia a diskusia k odborným činnostiam oddelenia.

Miniplanetárium - astronómia
Projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie
Zázračná príroda (fyzika/chémia ako ju možno nepoznáte)
•   supravodivosť
•   magnetická levitácia
•  ako získať čistú, zdravú vodu?