INFO linka: 0911 790 899

DOTYKY S ROZMANITOSŤOU

14,00 h - Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie
Vernisáž novej interaktívnej výstavy pre deti, no nielen pre ne
Kurátor: Július Rosa
Spoločná interaktívna výstava Slovenskej akadémie vied a Slovenského národného múzea predstaví niekoľko pohľadov a prístupov k bádaniu a dotykov s témou rozmanitosti života, ktorá je ohromujúco široká a hlboká a ktorá potrebuje ochranu.