INFO linka: 0911 790 899

Zasadačka SNM-PM

3. poschodie
14,00 - vernisáž novej interaktívnej výstavy pre deti, no nielen pre ne
DOTYKY S ROZMANITOSŤOU (kurátor Július Rosa) - spoločná interaktívna výstava Slovenskej akadémie vied a Slovenského národného múzea predstaví niekoľko pohľadov a prístupov k bádaniu a dotykov s témou rozmanitosti života, ktorá je ohromujúco široká a hlboká a ktorá potrebuje ochranu.


Popoludnie v SNM, 13.00-16.00
•  poradenská služba – určovanie prineseného prírodovedného materiálu (expozícia 3. poschodie)
•  lektorát v expozíciách  (minimálne pre 5 osôb)
•  vedomostná súťaž a kvíz v expozíciách SNM-PM
•  astronomické pozorovanie počas dňa  (v prípade priaznivého počasia) 13.00 -15.00
slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry
•  FYZIKA V ŽIVOTE - jednoduché vysvetlenie zdanlivo komplikovaných javov 14.00 -16.30
(v spolupráci s pedagógmi a študentmi Školy pre mimoriadne nadané detia gymnázia, Skalická 1, BA)