INFO linka: 0911 790 899

Prednášky v Starej tržnici

       

12.30 h. Povedz mi čo ješ, ja ti poviem, kto si

Prednášajúca: Rastislava Stoličná, prof. PhDr. 
Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied

Prednáška ozrejmí najdôležitejšie výsledky etnologického výskumu kulinárnej kultúry na Slovensku.

Etnológ skúma stravu a stravovanie v prostredí  lokálnych, regionálnych, etnických komunít z historickej perspektívy i v súčasnosti, ako súčasť kultúrneho dedičstva. Zaujíma ho, aké jedlá a nápoje sú typické pre skúmanú komunitu, z čoho a akým spôsobom sa jedlá a nápoje pripravujú, pri akej príležitosti sa jedlá a nápoje konzumujú, ktoré jedlá a nápoje sú tabu a prečo, ktoré jedlá a nápoje  majú rituálny význam a prečo, ako sa jedlá, nápoje a zvyky s nimi spojené nazývajú. 

13.30 h. Planéty, asteroidy a meteority. Čo sú a odkiaľ prichádzajú?  

Prednášajúci: RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Vedecká cukráreň - Centrum vedecko-technických informácií SR a Mladí vedci Slovenska, o.z.

Od roku 2006 máme vďaka Medzinárodnej astronomickej únii novú definíciu planét slnečnej sústavy. Navyše vznikla úplne nová kategória trpasličích planét. Ako sa tieto telesá odlišujú od klasických planét? A čo vieme povedať o iných typoch telies nášho blízkeho vesmíru, napríklad asteroidoch, kométach alebo meteoroidoch?

Počas pozorovaní asteroidov a komét z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK, ktoré sa nachádza v Modre, sa podarilo objaviť viac ako sto nových asteroidov v oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. Dokonca aj dva asteroidy,  ktoré križujú dráhu Zeme a patria do skupiny blízkozemských asteroidov. Tie sú potenciálnou hrozbou pre Zem, námetom akčných filmov a pre nás vedcov príležitosťou na ich dôkladnejšie skúmanie. 

Stáva sa, že časť asteroidu sa rozhodne opustiť svoju domovinu vo forme meteoroidu, ktorý potom niekoľko miliónov rokov obieha po samostatnej dráhe okolo Slnka. Pri prelete okolo Zeme sa mu zapáči napríklad Slovensko, okolie Košíc a namieri si to na blízke lúky a lesy. To sa stalo jednému meteoritu 28. februára 2010, ktorý teraz voláme Košický. Tento sa nechal dokonca aj nájsť, ale väčšina meteoritov na planéte Zem zostane inkognito. Porozprávam vám ako sa to všetko odohralo.

14.30 h. Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? 

Prednášajúci: MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
Vedecká cukráreň - Centrum vedecko-technických informácií SR a Mladí vedci Slovenska, o.z. 

Ľudská DNA kóduje pomocou 4 báz asi 25000 našich génov, tvorí ju 2,9 miliárd bázových párov, pričom iba 1,5% kóduje proteíny. DNA sa dá izolovať jednoducho zo slín pomocou saponátu a liehu. Na čo nám, ale DNA je? Ovplyvňuje náš život? Má zmysel poznať ju, keď ju aj tak nezmeníme?

Medzi sebou sa líšime iba v 0,1% sekvencie DNA, ale aj taký malý rozdiel spolu s prostredím stačí na to, aby sme sa líšili v tom, ako vyzeráme, ako sa správame, čo vieme, ale aj v tom, aké máme riziko jednotlivých chorôb. Ako sa také niečo zistilo? Čo sú DNA čipy? Môžem si dať osekvenovať vlastnú DNA? Geneticky modifikované potraviny prijímame už roky v našej strave. Je to nebezpečné? Podobne ako rastliny sa dá meniť aj DNA zvierat. Ako to funguje? A dá sa niečo také urobiť aj u človeka? Budeme si deti objednávať z katalógu?

DNA sa dá použiť na génovú terapiu. Pomocou rôznych vektorov sa dostane do buniek a dodáva do nich genetickú informáciu. Čo majú s génovou terapiou muškáty? Môžeme byť pomocou DNA teraz liečení aj my alebo je to len hudba vzdialenej budúcnosti?

15.30 h. Deťom s poruchami učenia sa dá pomôcť

Prednášajúci: MUDr.Ivan Juráš, Inštitút psychoterapie a socioterapie

Netradičný pohľad na príčiny zlyhávania detí, či už pri zvládaní vzdelávania, sebaregulácie, alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Výskumy opakovane potvrdzujú dávnejšie vyslovenú teóriu, že neuromotorická nezrelosť súvisí s ťažkosťami detí v oblasti vzdelávania aj v sociálnej oblasti.  Tieto výskumy poukázali na prepojenie rovnováhy, fyzickej obratnosti, manuálnej zručnosti a integrácie primitívnych reflexov s výsledkami vo vzdelávaní. Prinesieme najnovšie poznatky neurofyziologickej psychológie o ranom vývine dieťaťa, o správne fungujúcej senzomotorickej integrácii aj o možnosti riešení týchto problémov. Deti s tzv. poruchami učenia alebo správania sú všade okolo nás. Priblížime metódu INPP vyvinutú v The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), pomocou ktorej sa už viac ako 30 rokov darí pomáhať tisíckam detí aj dospelých s takýmito ťažkosťami, a ktorá je dostupná už aj na Slovensku.

16.30 h. Civilná bezpečnosť Slovenska a Európy v globálnom kontexte

Prednášajú: Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav
Štefan Vanya, ARDACO
Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita

Prednáška zhrnie hrozby terorizmu, obeťou ktorého sa v r. 2013 stali aj slovenskí občania, i iné ohrozenia civilnej bezpečnosti, súvisiace najmä s klimatickou zmenou, ako aj možnosti ich eliminácie. Prednášku doplnia výsledky projektov, zameraných na bezpečnú komunikáciu a obnovenie bezpečnosti v čase krízy - projekty 7.RP EÚ: FREESIC - ARDACO a projekty COBACORE + SALIANT.

17.30 h. Kam kráča nanotechnológia?

Prednášajúci: Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav

Prednáška nám predstaví prognóza vývoja v oblasti nanotechnológií.

18.30 h. Nutričná genomika a bezpečnosť potravín  

Prednášajúci: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prednáška bude zameraná na interakciu medzi výživou a genetikou. Cieľom prednášky je vysvetliť pojem nutrigenomika a na reálnych príkladoch definovať nevyhnutnosť osobného prístupu k bezpečnosti potravín.

19.00 h. Bezpečné potraviny pre zdravie a kvalitu života  

Prednášajúci: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prednáška bude zameraná na potravinové krízy a kauzy, úlohu bezpečnosti potravín pre zdravie spotrebiteľov a informacie dôležití pre správne orientovanie sa v potravinách.

19:30 h. Premietanie krátkych víťazných fyzikálnych filmov

P-MAT, n.o.