INFO linka: 0911 790 899

Prednášky v Košiciach

Hodiny vedy v nákupnom centre Optima - kino Cinemax

     

14.00 – 14.40 h.  A fény csapdájában – a lézercsipesz és alkalmazásai 

(V pasci svetla – aplikácie optickej pinzety) – prednáška v maďarskom jazyku

RNDr. Gregor Bánó, PhD. –  PF UPJŠ

14.40 – 15.20 h. Odolnosť parazitov v prírode – môže človek vyhrať?

MVDr. Marián Várady, DrSc.  – Parazitologický ústav SAV 

15.20  - 16.00 h. Dve tváre proteínov

RNDr. Zuzana Gažová, CSc., - Ústav experimentálnej fyziky SAV 

16.00 – 16.40 h.  Prečo je dôležité liečiť chrápanie?  

Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach    

Rozhovor s pánom profesorom Doničom si môžete prečítať tu.

16.40 – 17.20 h. O bruchomluvcoch na koktailových večierkoch alebo ľudský mozog a informatika 

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. – PF UPJŠ

17.20 – 18.00 h. Kybernetika a umelá inteligencia

Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.,  Ing. Ján Liguš, PhD. – FEI TUKE

18.00 – 18.40 h. Umelá inteligencia v internete vecí

Ing. Ján Hreňo, PhD.  - EKF TUKE  

18.40 – 19.20 h. „Tušenie súvislostí“ .... trocha inak.   

doc. Ing. Martin Orendáč, PF UPJŠ

19.20 – 20.00 h. Čo biológia zatiaľ nevidí - XFEL ako nástroj skúmania mezosveta.

doc. RNDr Jozef Uličný,CSc. -  PF UPJŠ