INFO linka: 0911 790 899

Dialógy - prednášky na spoločenské témy

Nákupné centrum Optima - CROATIA CAFE 

       

14.00 - 15.30  Rozhovory o rodine - moderovaná diskusia  

Diskusiu vedie: Spoločenskovedný ústav SAV

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Mgr. Viera Lehotská, Mgr. Daniela Husovská 

témy: kohabitácia a manželstvo, biologická a adoptívna rodina, rodinné a pracovné povinnosti 

15.30 - 16.00  Týranie v súčasnej rodine  

Prednáša: Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., UPJŠ, Katedry sociálnej práce FF

Téma sa môže týkať "každej piatej ženy", ale aj mužov, ktroí sú niekedy obeťami týrania. Budeme hovoriť o predsudkoch súčasnej spoločnosti o týraní - „čo sa deje v rodine, to sa iných netýka“.

16.00 - 16.30  Rizikové správanie školákov 

Prednáša: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekanka pre pedagogickú činnosť UPJŠ, Filozofická fakulta