INFO linka: 0911 790 899

PREDNÁŠKY v AVIONE

10.30 h. Od stopy k páchateľovi - od Šalamúna po nanočipy  - plne obsadené

 Vedecká cukráreň - CVTI SR a Mladí vedci Slovenska, o.z., Prednášajúca: RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Čo vlastne predstavuje práca experta vo forenzných vedách a čo to vlastne forenzná veda je? Čo všetko sa dnes dá odhaliť a dokázať dostupnými vedecko-technickými a molekulárnymi metódami? Dospeli sme do sci-fi stavu, kde z jednej molekuly vieme určiť, kto je páchateľom trestného činu a ako sa skutok stal? Skúsme sa porozprávať o tom, ako sa forenzná veda vyvinula od čias „EUREKA“ legendy o Archimedovi, stredovekých inkvizičných právnych teórií a praxe, kde sa priznanie obvineného považovalo za tzv. korunu dôkazov až po súčasnú miniaturizáciu, automatizáciu, prenosnosť, a zvýšenie citlivosti a presnosti používaných metodík na poli forenznej genetickej analýzy, ktorá umožňuje identifikáciu osoby už z jednej bunky v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.  

11.30 h. Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?

Vedecká cukráreň - CVTI SR a Mladí vedci Slovenska, o.z., Prednášajúci: Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Sociálna antropológia skúma správanie ľudí rôznych kultúr v ich prirodzenom sociálnom prostredí, prostredníctvom dlhodobých (viacmesačných) terénnych výskumov priamo v skúmaných komunitách. Sociálni antropológovia neskúmajú a nezhromažďujú exotické zvláštnosti a odlišnosti iných kultúr, alebo nezvyklé veci našej vlastnej kultúry: ukážeme si na viacerých príkladoch, že systematické skúmanie sociálnych a kultúrnych činností (školské vzdelávanie, rodinné a príbuzenské prostredie, každodenné aktivity) a ich podmienok prostredníctvom zúčastneného pozorovania je jediným spôsobom, ako sa dá získať dobre podložené a ucelené poznanie o sociálnych a kultúrnych javoch.

12.30 h. Prionové choroby

7. RP - projekty ERNINHA a PRIORITY, Slovenská zdravotnícka univerzita,  Prednášajúca: MUDr. Eva Mitrová DrSc.

Prionové choroby tvoria zatiaľ jedinú známu skupinu neliečiteľných chorôb, ktoré sú riadené geneticky a súčasne sú aj prenosné. Výskum na Slovensku sa zameriava na genetickú formu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) pre jej vysoký výskyt. Prednáška reflektuje výskum uskutočnení v rámci projektov 7. RP - projekty ERNINHA a PRIORITY.  

13.30 h. Cukry ako markery chorôb 

Prednášajúci: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
7. RP - projekt ELENA, Chemický ústav Slovenská akadémia vied

Dozviete sa, čo sú „sladké“  biobatérie a ako v nich dochádza k priamej premene energie obsiahnutej v cukroch na elektrickú energiu. Prednáška predstaví projekt ELENA (podporený zo 7. RP EÚ), ktorý skúma možností využitia komplexných cukrov (glykánov) v analýze a diagnostike ochorení a možnosti, aké ponúka využitie nanotechnológií pre veľmi citlivé analýzy zmien zloženia glykánov. 

14.30 h. Mestá z doby bronzovej na Slovensku

Prednášajúci: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Filozofická fakulta, Katedra archeológie, Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky najnovších archeologických výskumov na viacerých opevnených sídliskách z doby bronzovej na Slovensku.

16.00 h. Inovuj svoj biznis  

Ing. Richard Bednár, PhD.
Ekonomická Univerzita, Bratislava

Účastníkom bude vysvetlený základný princíp spôsobu inovácie firmy. Ten si budú môcť aplikovať priamo počas prednášky buď na svojom podniku alebo na fiktívnej firme a stať sa tak inovátorom.

17:00 h. Premietanie víťazných krátkych fyzikálnych filmov

P-MAT, n.o.