INFO linka: 0911 790 899

O projekte

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku je podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Získajte viac informácií o celoeurópskej iniciatíve a projekte Researchers´night a preskúmajte krajiny, v ktorých bude piatková noc, 27.9.2013, patriť vedcom, výskumníkom, ich práci a nadšeniu, s ktorým sa jej venujú!

Noc výskumníkov na Slovensku

Siedmy ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa bude aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok - 27. 9. 2013. Tento rok je to už 9. krát v Európe a 7. krát na Slovensku, kde sa doň minulý rok  zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 20 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo okolo 160 000 ľudí.

Organizátori podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR, sľubujú opäť bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Práve s dôrazom na tieto ciele je pripravovaná aj Noc výskumníkov na Slovensku. Podujatie bude prebiehať počas posledného septembrového piatku v piatich slovenských mestách:

Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 27. septembra 2013 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

Veľkolepé vyvrcholenie projektu vyskladané zo zaujímavého vedeckého a kultúrneho programu bude môcť spolu so špeciálnymi hosťami sledovať v priestoroch Starej tržnice v centre Bratislavy až do neskorých nočných hodín.