INFO linka: 0911 790 899

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

Sídlo Slovenského technického múzea v Košiciach, Hlavná  ulica  č.88

FYZIKA, MECHANIKA, MAGNETIZMUS, 3D ZMYSLOVÉ VNEMY, OPTICKÉ A AKUSTICKÉ JAVY

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež je určené predovšetkým školskej mládeži na doplnenie klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl. Moderné interaktívne exponáty sú určené najmä žiakom 1. a 2. stupňa, ale rovnako aj študentom stredných škôl.
120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky, zastúpené sú prírodné vedy ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších.
Návštevník má možnosť samostatne a voľne si odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy, čo je časovo pomerne náročné (odporúčame plánovať minimálne 2 vyučovacie hodiny), potrebná je aj zvýšená opatrnosť a preto doporučujeme posilniť pedagogický dozor.

ZAREZERVUJTE SI TERMÍN ČO NAJSKÔR!
Vstupy organizovaných skupín je najlepšie dopredu rezervovať na presný  časový interval.

Vstupy do Vedecko - technického centra
9.00 hod
10.00hod
11.00hod

13.00 hod
14.00 hod
15.00 hod
16.00 hod

Vstupy do planetária
10.00 hod
11.00 hod
14.00 hod
16.00 hod

v čase od 14.00 hod bude v expozícii astronómie ( súčasť planetária ) premietanie odborných filmov z Astronómie

Vstupy do Siene elektrických výbojov
 9.00 hod
12.00 hod
13.00 hod
15.00 hod


Vzhľadom na obmedzenú kapacitu centra Vás prosíme o registráciu Vašej návštevy prostredníctvom nášho online formulára.
Na základe Vašej prihlášky Vás budú kontaktovať priamo zamestnanci VTC, s ktorými sa dohodnete na detailoch Vašej exkurzie.
Na všetky miesta, ktoré sú súčasťou programu Festivalu je zabezpečený bezplatný vstup.

Prílohy na stiahnutie